เราอาจบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราใน Gclub แต่ละด้านไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันยังคงอยู่ที่ว่าเราเป็นคนกำหนดในปัจจัยของข้อต่างๆทั้งสิ้นไม่ว่าในความเป็นจริงแล้ว

นั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้งานใน Gclub สิ่งที่ต้องการอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยี

อาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อการสร้างสรรค์และการนำมาใช้งาน แต่การที่เรารู้จักที่จะอยู่กับมัน ก็นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเสมอ

ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจได้ยากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าว่าเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลง

ที่หลากหลายไปพร้อมกันกับการที่เราสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมันเป็นไปได้ด้วยดีด้วยหรือไม่เช่นเดียวกันนั่นเอง