ทุกด้านของการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub มันยังคงกลายเป็นจุดหนึ่งในการที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้ไม่ว่าทุกๆด้านที่เราสามารถมองเห็นได้ถึงปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแบบไหนก็ตามมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลอย่างชัดเจน

ในการที่เราจะได้มองเห็นได้ถึงความสมบูรณ์แบบแต่ทุกอย่างที่เราจะสามารถเข้าถึงในปัจจัยเหล่านี้มันยังคงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นจำเป็นจะต้องหาเหตุผลด้วยเช่นเดียวกันว่าเราอยากที่จะเข้าใจถึงบทบาทอย่างไรในการที่จะมองเห็นถึงความเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์

ซึ่งทุกๆด้านมันยังคงกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขในแต่ละด้านด้วยเช่นเดียวกันว่าเราอยากที่จะให้มันกลายเป็นรูปแบบใดได้มากกว่าซึ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะได้มองเห็นถึงสิ่งที่กำลังเป็นไป

Gclub และทุกๆอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดทุกปัญหาที่มีผลต่อความคาดหวังในการเล่นเกมการพนันมันคือสิ่งที่เป็นความธรรมดาในการที่แต่ละบุคคลจะต้องเข้าใจว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็ตาม