รูปแบบของเกมการพนัน Gclub ที่แต่ละบุคคลสามารถมองเห็นได้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันก็ยังคงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าการปฏิบัติในปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกเราถึงความชัดเจนว่าเราจะมองเห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบใดได้ดียิ่งกว่า

ซึ่งทุกๆทางที่เกิดขึ้นในปัจจัยที่เกิดขึ้นในเกณฑ์การพนันมันยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องรู้ให้ได้ว่าความเป็นไปในแต่ละด้านนั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันยังคงอยู่ที่ว่าเรากำลังจะพยายามพัฒนาความต้องการและรูปแบบใดได้ดียิ่งกว่า

ซึ่งสุดท้ายเรานั้นการมองเห็นถึงรูปแบบของผลประโยชน์ที่ผู้เล่นจะสามารถค้นหาได้มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นได้ว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่นี้ปัจจัยในการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเลยในการที่จะมองว่ามันจะเป็นไปได้อย่างที่ต้องการในท้ายที่สุด   

ความพยายามในการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub มันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่แต่ละบุคคลจะได้เข้าใจว่าการเกิดขึ้นในแต่ละด้านของปัจจัยเหล่านี้มันอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ในกรณีที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้ไม่ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ในการค้นหาผ่านรูปแบบใดก็ตาม