ทุกด้านที่เกิดขึ้นในเกมการพนัน Gclub ไม่ได้มีอะไรที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นได้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเสมอไปไม่ว่าทุกอย่างที่เราสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ถึงเป้าหมายแบบใดก็ตาม

มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะได้เลือกลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและทำให้เกิดสิ่งที่เราต้องการในการมองเห็นถึงบทบาทต่างๆในการที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างที่รู้ตัวไม่เหมือนกันทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะมีปัจจัยในการที่จะทำให้เรานั้นเลือกมองเห็น

ในมุมมองที่เหมาะสมกับตัวเราเองเสมอซึ่งการที่เราคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดและเลือกที่จะลองทำและยอมรับความผิดพลาดได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือรูปแบบของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการที่เราจะจดจำได้มากว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานั้น มันกำลังเป็นไปในทิศทางแบบใดในการที่เราจะได้เลือกเห็นถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างที่ควรจะเป็น

ทุกอย่างมีเหตุผลในการที่เราจะได้เข้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าการเกิดขึ้นใน Gclub แต่ละด้านจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ในสิ่งที่มันเป็นไปในรูปแบบไหนก็ตามมันก็ยังคงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว

ไม่ว่าความเป็นจริงในกรณีเหล่านี้มันอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงการเกิดขึ้นในกรณีใดๆอีกมากมายมันก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกภายใต้ประสบการณ์สำหรับเราว่าการเกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีอะไรให้เราเลือกต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะเหมาะสมที่สุดในวิธีการในการแก้ไขปัญหาของเรา