ทุกๆคนอาจจะมีโอกาสในการสัมผัสกับประสบการณ์ที่แพ้และชนะได้เหมือนหรือแตกต่างกันไปบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นต่อปัจจัยเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีประเด็นสำคัญใน Gclub การที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นความสมบูรณ์ไม่ว่าในทุกๆอย่างจะมีการบ่งบอกเราในลักษณะปัจจัยแบบใดก็ตาม

มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านมันก็ยังคงเป็นเหตุปัจจัยในการที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวโดยไม่ว่าความพร้อมที่ดีในเป้าหมายของเราจะเป็นแบบใดก็ตามสิ่งที่ถูกเตรียมไว้อย่างมีคุณภาพมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ใน Gclub การที่เราจะได้เข้าใจถึงเหตุผลที่มีความชัดเจนได้อย่างแตกต่างกันซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นไปได้ตามที่เราต้องการอย่างสมบูรณ์แต่มันก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมองเห็นได้ว่าปัจจัยเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการถูกเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะทำให้เราสามารถมองเห็นทางที่เป็นไปได้ไม่มากก็น้อย