ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงปัจจัยที่แตกต่าง

ไม่ว่าในความเป็นจริงเรานั้นความสม่ำเสมอของการเล่นเกมการพนันหรือการเล่นเกม Gclub จะเป็นแบบไหนก็ตามมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ในการที่เราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจุดนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เตรียมพร้อมให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการเลย

ซึ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีปัจจัยที่ยากในการที่เราจะได้เข้าถึงจะเป็นความสม่ำเสมอก็จริงแต่ในทุกๆด้านที่เราสามารถเข้าใจถึงข้อสำเร็จที่เกิดขึ้น

ในการที่แต่ละบุคคลจะได้มองเห็นถึงการเข้าถึงได้มันก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ดีในการที่เราจะได้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีการเอื้ออำนวยให้เราสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยความเป็นไปอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน