ทุกด้านที่เราได้มองเห็นถึงคุณลักษณะของการกำหนดในแต่ละประเภทมันอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงความต้องการที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าความสามารถในการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub จะเป็นแบบไหนก็ตาม

มันอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงการเชื่อมโยงในแต่ละคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกันในการที่เราจะได้มองเห็นถึงการสร้างความประมาทในแต่ละพื้นที่ของการตัดสินใจให้กับตัวเองไม่ว่ารูปแบบของการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub จะเป็นแบบใดก็ตาม

ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดคำนวณถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านให้ได้ว่าสิ่งที่กำลังเป็นไปนั้นมันกำลังบ่งบอกเราถึงสภาวะแบบใดไม่ว่าความประมาทจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีแบบไหนก็ตามทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องผ่านวิธีการคิดและการวางแผนที่รอบคอบเสมอเพื่อทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานั้นมันกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีได้อย่างที่ต้องการ